Επικοινωνία

Clemic Services
Σαλαμίνος 55,
Μαρούσι 151 24
Τηλ. Κέντρο: 211 1010100
Email: knx@clemic.net