Επικοινωνία

Τμήμα Διαχειρίσεων
Email: fm@clemic.net
Τηλ. Διαχειρίσεων: 211 1010184
Clemic Services
Σαλαμίνος 55,
Μαρούσι 151 24
Τηλ. Κέντρο: 211 1010100